De Lage Landen
Website van de Nederlandstalige stad op BordspelWereld / BrettspielWelt

Nieuwe spellen op BSW: Brügge, Skull King, Spacebob en Abluxxen!
 

Geschiedenis van De Lage Landen

Op 1 september 2004 heeft een groep Nederlanders die actief waren op BrettspielWelt (BSW) de Nederlandstalige stad De Lage Landen opgericht.

Het doel was om op BSW een plek te creëren waar de Nederlandstalige gemeenschap zich thuis zou voelen. Daarnaast moeten nieuwe spelers in de stad ervaren spelers kunnen tegenkomen die ze kunnen helpen in de wereld van BSW in hun eigen taal.

Ook is het doel gesteld om nieuwe impulsen te geven aan het vertalen van BSW in het Nederlands. Dit betreft zowel de spelomgevingen als de website en de hele BSW wereld. Dit alles zodat BSW toegankelijker wordt voor Nederlandstalige spelers.

Tenslotte wilden we uiteraard dat De Lage Landen een leuke en gezellige stad zou worden waar de inwoners zich thuis zouden voelen.

Voor de oprichting is dit document naar (toen) Aldermann Rincewind gestuurd.
De Lage Landen is in BrettspielWelt te vinden met ”/room C130” en op de BSW kaart op positie 193,185.
Het eerste bestuur bestaat uit: Burgermeester Galapagos, Loco-burgemeester hmmzobba, Thesaurier Superboer en Stadsvoogd Morrighain.

September 2004 - November 2004

Eind november 2004 heeft De Lage Landen inmiddels al 31 inwoners en 20 spelkamers. Op 7 november werd het raadhuis gebouwd waarmee de stad lid wordt van het Hanze systeem. Gedurende de eerste 3 maanden is er een stabiele toeloop van nieuwe inwoners:
- 2 dagen na oprichting: 17 inwoners en 10 spelkamers
- tot 1 oktober: 6 nieuwe inwoners en 1 spelkamer
- tot 1 november: 4 nieuwe inwoners en 1 spelkamer
- november: 4 nieuwe inwoners en 8 spelkamers

De eerste bestuurswisselingen hebben ook al plaatsgevonden. Galapagos is in de eerste verkiezing herkozen als burgemeester, maar Morrighain heeft zich als Stadsvoogd teruggetrokken. Haar functie is door araminta overgenomen. Na de bouw van het raadhuis kwam er een nieuwe functie bij: de Ambassadeur. Deze functie heeft Superboer op zich genomen. Zijn rol als Thesaurier is overgenomen door Xom.
Samenstelling bestuur: BM - Galapagos, Loco - hmmzobba, Thesaurier - Xom, Stadsvoogd - araminta, Ambassadeur - Superboer.

December 2004 - Februari 2005

De groei van De Lage Landen is de maanden erop stabiel doorgegaan:
- december 2004: 5 nieuwe inwoners en 3 spelkamers (5 inwoners weg)
- januari 2005: 4 nieuwe inwoners en 4 spelkamers (waarvan 1 SU kamer)
- februari 2005: 2 nieuwe inwoners en 1 spelkamer (3 inwoners en 3 spelkamers weg)

Eind december is de samenstelling van het bestuur wegens omstandigheden weer gewisseld. Xom heeft de functie van Ambassadeur overgenomen en Suzan de functie van Thesaurier. In januari vonden de Olympische Spelen plaats in BrettspielWelt. DLL haalde 1 medaille binnen: Brons voor Galapagos in TransAmerica.
Samenstelling bestuur vanaf december 2004: BM - Galapagos, Loco - hmmzobba, Thesaurier - Suzan, Stadsvoogd - araminta, Ambassadeur - Xom.\\
Ook bleek eind december dat er een aantal inwoners iets te enthousiast waren geweest met het aanmelden. Nadat de inactieven een mailtje hadden gekregen waarin naar hun wel en wee is gevraagd hebben 5 bewoners de stad verlaten. Eind februari 2005 telde De Lage Landen dan 34 inwoners en 25 spelkamers (waarvan 1 SU).

Maart 2005 - Mei 2005

De periode maart - mei 2005 stonden in het teken van de veranderingen op BSW. Het aanzicht van de stad, de interface en een hoop in de metagame stonden op het punt te veranderen.

DLL bouwde in ieder geval het eerste productiegebouw (de smederij) en de pakhuizen die ineens nodig waren vanwege de veranderingen. Daarnaast groeide de stad bijna letterlijk uit zijn voegen zodat de stad qua oppervlakte ook groter werd. Door de landuitbreiding is de stad gegroeid van 50×50 naar 70×70.

De inwoners en de spellen bleven ook komen, maar er vertrokken ook weer een aantal inwoners. Zo lijkt de grootte van de stad te stabiliseren rond de 45 inwoners:
- maart 2005: 4 nieuwe inwoners en 3 spelkamers
- april 2005: 4 nieuwe inwoners en 3 spelkamers
- mei 2005: 3 nieuwe inwoners en 4 spelkamers (3 inwoners en 1 spelkamer weg)
Eind mei 2005 telde De Lage Landen dan 42 inwoners en 34 spelkamers (waarvan 1 SU).

Ook in het bestuur zijn wat wijzigingen gekomen. Xom vond dat hij te weinig online kon zijn, zodat Suzan zijn functie heeft overgenomen. Nieuw talent vleeseter werd thesaurier. Met de nieuwe metagame ook een bestuursfunctie erbij, namelijk de magazijnmeester. Dekerido was bereid om deze functie te vervullen.
Samenstelling bestuur vanaf april 2005: BM - Galapagos, Loco - hmmzobba, Thesaurier - vleeseter, Stadsvoogd - araminta, Ambassadeur - Suzan, Magazijnmeester - Dekerido.

Juni 2005 - Augustus 2005

Na driekwart jaar lijkt de stad redelijk stabiel te zijn wat betreft grootte. Wel kan DLL sinds juni volledig zelfstandig de grondstoffen voor de dagelijkse verzorging produceren met de bouw van een weverij.

In juni, juli en augustus 2005 zijn er uiteraard wel weer spellen en inwoners bijgekomen, maar ook weer inwoners weggegaan:
- juni 2005: 2 nieuwe inwoners en 2 spelkamers (1 inwoner weg)
- juli 2005: 1 nieuwe inwoner en 3 spelkamers (waarvan 1 SU kamer)
- augustus 2005: 1 nieuwe inwoner en 2 spelkamers (5 inwoners weg)
Eind augustus 2005 telde De Lage Landen dan 40 inwoners en 41 spelkamers (waarvan 2 SU).

Qua bestuur is er ook van alles gebeurd. Galapagos vond een jaar lang burgemeester zijn voldoende en op 31 augustus 2005 hebben de inwoners Suzan gekozen als nieuwe burgemeester. Zij was 2 maanden daarvoor al loco-burgemeester geworden en nu werd Galapagos dat. Ondertussen was er een weer nieuwe bestuursfunctie in BSW erbij gekomen: hmmzobba werd daardoor opzichter. Superboer nam zijn oude functie van ambassadeur weer op zich. Begin juni al had araminta zijn functie ter beschikking gesteld en na een interne verkiezing nam jojonl die taak over.
Samenstelling bestuur vanaf eind augustus 2005: BM - Suzan, Loco - Galapagos, Thesaurier - vleeseter, Stadsvoogd - jojonl, Ambassadeur - Superboer, Magazijnmeester - Dekerido, Opzichter - hmmzobba.

September 2005 - November 2005

Op 1 september bestond De Lage Landen 1 jaar! Onder leiding van nieuwe burgemeester Suzan gaan we met volle moed verder met het uitbouwen van de stad. De eerste drie maanden van het tweede jaar krimpt de stad echter iets qua grootte. Wel mooi is dat er ook een inwoner (Dekerido) samen met niet-Nederlandstaligen een eigen stad heeft gesticht. Dit wordt uiteraard (ook financieel) door DLL van harte ondersteund!

In oktober 2005 komt het eerste spel van BSW uit dat afkomstig is van een Nederlandse uitgever. Uiteraard moet DLL daar een rol bij betekenen en na stevig lobbyen met goede (en humoristische) argumenten kreeg DLL dan ook de eer toegewezen om een gildenhuis voor Packeis Am Pol (Pinguïns van Phalanx Games) te mogen bouwen. Dat spel en DLL zijn nu voor eeuwig met elkaar verbonden!

De statistieken over deze periode:
- september 2005: 1 nieuwe inwoner (2 inwoners weg)
- oktober 2005: 2 nieuwe inwoners en 4 spelkamers (5 inwoners (!) en 1 spelkamer weg)
- november 2005: 2 nieuwe spelkamers (2 inwoners en 2 spelkamers weg)
Eind november 2005 telde De Lage Landen dan 34 inwoners en 44 spelkamers (waarvan 2 SU).

Ook in het bestuur is in deze periode nog een kleine verschuiving geweest. Stadsvoogd jojonl had even te weinig tijd voor BSW en daarom heeft Galapagos die functie tijdelijk overgenomen. De plek van loco-burgemeester was daardoor weer beschikbaar voor de rechtmatige eigenaar hmmzobba. De plek van opzichter wordt sindsdien ingenomen door de inwoner die het hoogst op de ranking staat maar nog geen W15 is (die wordt dus gesponsord met salaris om zo snel mogelijk W15 te worden). Door het wegvallen van Dekerido (die loco-burgemeester werd in zijn nieuwe stad) is Flop magazijnmeester geworden.
Samenstelling bestuur vanaf eind augustus 2005: BM - Suzan, Loco - hmmzobba, Thesaurier - vleeseter, Stadsvoogd - Galapagos, Ambassadeur - Superboer, Magazijnmeester - Flop, Opzichter - wisselend.

December 2005 - Februari 2006

Onder burgemeester Suzan was de periode december 2005 tot februari 2006 rustig. DLL ontwikkelde zich gestaag en er waren weinig bijzonderheden. In februari zijn de productiegebouwen geïntroduceerd op BSW die ook gelijk in DLL werden geplaatst.

De statistieken over deze periode:
- december 2005: 3 nieuwe inwoners en 1 spelkamer
- januari 2006: 2 nieuwe inwoners en 1 spelkamer
- februari 2006: 1 nieuwe inwoner en 2 spelkamers
Eind februari 2006 telde De Lage Landen dan 40 inwoners en 48 spelkamers (waarvan 2 SU).

Suzan gaf echter eind februari aan geen burgemeester meer te willen zijn. Superboer heeft zich opgeworpen als nieuwe burgemeester (en is gekozen eind februari). Zijn positie als ambassadeur is overgenomen door vleeseter en Suzan is thesaurier geworden.
Samenstelling bestuur vanaf eind februari 2006: BM - Superboer, Loco - hmmzobba, Thesaurier - Suzan, Stadsvoogd - Galapagos, Ambassadeur - vleeseter, Magazijnmeester - Flop, Opzichter - wisselend.

Maart 2006 - Mei 2006

In de periode maart tot mei 2006 gebeurde er veel op BrettspielWelt en in De Lage Landen. In maart bouwde DLL haar 50e spelkamer en eindigden we in de Städteliga (de competitie tussen de stede nop BSW) op de eerste plaats in de poule. DLL deed voor het eerst mee met deze competitie en dat leverde gelijk een promotie op naar de 2e Liga. In dezelfde maand werd de volledig vernieuwde website van BrettspielWelt gelanceerd. Naast het feit dat deze een stuk overzichtelijker is dan de oude is met name het vertalen ervan in het Nederlands veel eenvoudiger geworden (hetgeen door inwoners van DLL wordt gedaan). In maart werden er tevens meer spellen dan ooit gespeeld door DLL-ers (8.504 Multi-User spellen)

In april en mei vonden de Olympische Spelen weer plaats op BrettspielWelt. DLL behaalde daarbij 3 medailles: Zilver voor zowieso in Niagara (Iguazu), Zilver voor vleeseter in Packeis Am Pol(Pinguïn) en Zilver voor tommyboy in San Juan (Puerto Rico het kaartspel).

De statistieken over deze periode:
- maart 2006: 4 nieuwe inwoners en 4 spelkamers (1 inwoner en 1 spelkamer weg)
- april 2006: 1 nieuwe inwoner en 2 spelkamers
- mei 2006: 2 nieuwe inwoners en 4 spelkamers (2 inwoners en 1 spelkamer weg)
Eind mei 2006 telde De Lage Landen dan 44 inwoners en 56 spelkamers (waarvan 2 SU).

Eind mei gaf Superboer aan het privé te druk te hebben om veel op BSW te zijn. Galapagos heeft aangeboden een maandje als interim als burgemeester te kunnen fungeren. Door een last-minute media campagne is dat vervolgens ook gelukt. Zijn positie als stadsvoogd is tijdelijk overgenomen door biesonder.
Samenstelling bestuur eind mei 2006: BM - Superboer, Loco - hmmzobba, Thesaurier - Suzan, Stadsvoogd - Galapagos, Ambassadeur - vleeseter, Magazijnmeester - Flop, Opzichter - wisselend.

Juni 2006 - Augustus 2006

Gedurende juni had Galapagos de taak gekregen een fris en fruitig nieuw bestuur samen te stellen. Oud-burgemeester Suzan was ondertussen verhuisd naar een andere stad. Ook vier andere inwoners zijn vertrokken wegens inactiviteit. Begin juli werd hmmzobba gekozen tot burgemeester en een voltallig team stond klaar om alle posities op te vullen. Flop werd loco-burgemeester en zijn functie als magazijnmeester is opgevuld door nieuw lid borka1. theSid is ook toegetreden tot het bestuur als opzichter (en hierdoor is deze positie vast ingevuld), nieuw bestuurslid tommyboy is thesaurier geworden en Galapagos heeft biesonder weer afgelost als stadsvoogd.
Dit alles heeft geleid tot een weer een stabiele periode voor DLL waarin er weer een gezonde groei gedurende de zomer plaats vond.

De statistieken over deze periode:
- juni 2006: 2 nieuwe inwoners en 2 spelkamers (5 inwoners en 3 spelkamers weg)
- juli 2006: 2 nieuwe inwoners
- augustus 2006: 4 nieuwe inwoners en 2 spelkamers (1 inwoner en 1 spelkamer weg)
Eind augustus 2006 (en dus na twee jaar) telde De Lage Landen dan 46 inwoners en 56 spelkamers (waarvan 2 SU).

Samenstelling bestuur eind augustus 2006: BM - hmmzobba, Loco - Flop, Thesaurier - tommyboy, Stadsvoogd - Galapagos, Ambassadeur - vleeseter, Magazijnmeester - borka1, Opzichter - theSid.

September 2006 en verder

In de jaren die volgen blijft De Lage Landen groeien voor wat betreft het aantal spelkamers. Het aantal inwoners bereikt een piek van 66 inwoners in 2007, maar dat neemt daarna snel weer af. Uiteindelijk stabiliseert het aantal zich rond de 55 inwoners. Na enkele jaren is door het bestuur vastgesteld dat de oorspronkelijke doelen die bij de oprichting van de stad zijn gehaald, maar gelukkig blijven de belangrijkste nog steeds als een paal boven water staan:

  • De Lage Landen is een plek op BSW waar de Nederlandstalige gemeenschap zich thuis voelt.
  • Nieuwe spelers komen in de stad ervaren spelers tegen die ze kunnen helpen in de wereld van BSW in hun eigen taal.
  • De Lage Landen is een leuke en gezellige stad zou worden waar de inwoners zich thuis voelen.

Aantallen inwoners en spelkamers

In de volgende tabel wordt telkens aangegeven hoeveel inwoners en spelkamers DLL heeft gehad aan het einde van elke maand, met daarbij de mutaties.

Jaar Maand Inwoners + Inwoners - Stand Inwoners Spelkamers + Spelkamers - Stand Spelkamers SU kamers +/- Stand SU kamers Stand incl SU
2004 9 23 23 11 11 11
2004 10 4 27 1 12 12
2004 11 4 31 8 20 20
2004 12 5 5 31 3 23 23
2005 1 4 35 3 26 1 1 27
2005 2 2 3 34 1 3 24 1 25
2005 3 4 38 3 27 1 28
2005 4 4 42 3 30 1 31
2005 5 3 3 42 4 1 33 1 34
2005 6 2 1 43 2 35 1 36
2005 7 1 44 2 37 1 2 39
2005 8 1 5 40 2 39 2 41
2005 9 1 2 39 39 2 41
2005 10 2 5 36 4 1 42 2 44
2005 11 2 34 2 2 42 2 44
2005 12 3 37 1 43 2 45
2006 1 2 39 1 44 2 46
2006 2 1 40 2 46 2 48
2006 3 4 1 43 4 1 49 2 51
2006 4 1 44 2 51 2 53
2006 5 2 2 44 4 1 54 2 56
2006 6 2 5 41 2 3 53 2 55
2006 7 2 43 53 2 55
2006 8 4 1 46 2 1 54 2 56
2006 9 2 1 47 54 2 56
2006 10 2 1 48 54 2 56
2006 11 1 2 47 2 56 2 58
2006 12 7 54 7 63 2 65
2007 1 7 61 4 67 2 69
2007 2 5 3 63 4 2 69 2 71
2007 3 3 1 65 69 2 71
2007 4 2 1 66 2 71 2 73
2007 5 1 1 66 1 1 71 2 73
2007 6 2 64 3 74 2 76
2007 7 2 1 65 2 76 2 78
2007 8 3 62 76 2 78
2007 9 2 3 61 2 1 77 2 79
2007 10 1 6 56 1 2 76 2 78
2007 11 1 57 3 79 2 81
2007 12 2 1 58 1 1 79 1 3 82
2008 1 1 59 79 3 82
2008 2 1 60 79 3 82
2008 3 1 59 79 3 82
2008 4 1 58 1 80 3 83
2008 5 58 1 81 3 84
2008 6 3 55 1 2 80 3 83
2008 7 5 50 1 79 3 82
2008 8 3 1 52 1 1 79 3 82
2008 9 3 49 1 2 78 3 81
2008 10 3 52 1 79 3 82
2008 11 2 54 79 3 82
2008 12 3 51 3 2 80 3 83
2009 1 3 54 2 82 3 85
2009 2 2 56 1 83 3 86
2009 3 2 1 57 1 1 83 3 86
2009 4 2 59 2 85 3 88
2009 5 2 4 57 4 3 86 3 89
2009 6 1 5 53 2 3 85 3 88
2009 7 2 2 53 1 84 3 87
2009 8 1 52 2 86 3 89
2009 9 1 53 2 88 3 91
2009 10 1 52 2 90 3 93
2009 11 3 55 2 92 1 4 96
2009 12 2 53 2 90 4 94
2010 1 53 1 91 4 95
2010 2 3 56 3 94 4 98
2010 3 1 2 55 1 2 93 4 97
2010 4 55 2 95 4 99
2010 5 1 1 55 1 1 95 4 99
2010 6 1 54 1 1 95 4 99
2010 7 54 1 96 4 100
2010 8 2 2 54 1 1 96 4 100
Laatst gewijzigd: 15-03-2011 (Externe bewerking)
BSWS 2010 Valid XHTML 1.0 Transitional Thuisstad van het Packeis Am Pol (Pinguïn) gilde Internet Explorer 6 wordt op deze site niet ondersteund
© 2010-2011 Galapagos, Anatolis